Kvalitet pre svega

Bitna odlika u proizvodnji krompira je to što se on u različitim uslovima brže ili sporije izrođava, što se odražava u značajnom smanjenju prinosa. Značaj zdravog sadnog materijala za proizvodnju krompira je od izuzetnog značaja za ostvarivanje visokih prinosa dobrog kvaliteta. Upotreba kvalitetnog i zdravog sortnog semena uz primenu i ostalih agrotehničkih mera u optimalnom roku rezultira ostvarivanjem visokih prinosa.

Proizvođači ponekad koriste neprovereni semenski sadni materijal, bez semenske deklaracije, koji predstavlja nižu semensku reprodukciju i koji može biti zaražen virusima.

Semenski krompir se uglavnom uvozi iz inostranstva (iz Holandije, Francuske, Belgije, Luksemburga, Nemačke), ili se koristi semenski krompir koji je proizveden u našoj zemlji.

Proizvodnja semenskog krompira zahteva veliku odgovornost i vrlo stručan rad. Proizvodi se na parcelama koje moraju biti u plodoredu, sa većom nadmorskom visinom, koje su prirodno izolovane od raznih uticaja koji bi mogli ugroziti proizvodnju sortnog semena. Poznato je da se sa povećanjem nadmorske visine smanjuje prisustvo biljnih vaši koje su prenosioci virusa.

 

U proizvodnji semenskog krompira postoje sledeće semenske kategorije:

1. Super elita-predosnovnii semenski krompir

2. Elita-osnovni semenski krompir

3. Original-semenski krompir prve generacije

4.Prva sortna reprodukcija.

 

Krtole koje su dobijene od prve sortne reprodukcije smatraju se merkantilnom proizvodnjom, i ne bi se smele naći u promet kao semenski reprodukcioni materijal. 

Kalibrirani sadni materijal mora da prati deklaracija- uverenje sa propisanim podacima o semenskom materijalu. Na vrećama semenskog krompira morala bi se nalaziti deklaracija koju izdaje proizvođač,na osnovu Uverenja o priznavanju sorte i kvaliteta i etiketa sa serijskim brojem, koja je zaštićena hologramom. Etiketa sadrži registarski broj, naziv sorte i kategoriju semenskog krompira.

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Mast. Jelena Stojiljković

 

Additional information