Mere nege u proizvodnji krastavca u zaštićenom prostoru

U toku vegetacije krastavca osim održavanja temperature i vodnog režima primenjuje se i prihranjivanje, zaštita od bolesti i štetočina i specifične mere nege kao što su vezivanje biljaka uz potporu, regulisanje rasta, orezivanje plodova. Prve cvetove (tri do četiri ženska cveta treba otkloniti) pre otvaranja u cilju bržeg rasta biljka. Onog trenutka kada se biljka dobro razvije, biljci se omogućuje grananje uz ograničeno skraćivanje grana posle svaka dva do tri ploda. Do određene visine biljka raste uspravno, a zatim pod težinom biljka počine da se povija i poleže. Kako ne bi došlo do poleganja biljke se vezuju uz oslonac. Iznad redova krastavca rasteže se žica i za nju se ručno vezuje manila. Donji deo manile veže se za donji deo biljke. U poslednje vreme koriste se i mreže koje se postavljaju uz red  i biljka se  naslanja na nju. Ovim načinom gajenja oprašivanje cvetova je bolje. Zbog jačeg uticaja sunčeve energije pojačana je fotosinteza. Ovakvim uzgojem se smanjuju uslovi za razvoj bolesti krastavca, zaštita se može obaviti znatno efikasnije zbog povoljnog položaja listova na biljci. Zbog česte berbe plodova, prilikom tretiranja treba voditi računa o karenci preparata. Pošto je najčešći način navodnjavanja sistemom kap po kap prihranjivanje je dobro obavljati fertirigacijom. Kod krastavca treba izbegavati kvašenje listova, a navodnavanje prilagoditi tipu zemljišta, razvojnom stadijumu biljke i temperaturnim uslovima.

Tempetatura presudno utiče na porast i plodonošnje krastavca. Poželjna temperatura za rast i razvoj biljaka je od 18-26 oC. Na temperaturi ispod 9 oC biljke u potpunosti prekidaju porast, pa ako se planiraju raniji rokovi sadnje treba obezbediti dogrevanje zaštićenog prostora. 

                                                                  Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

                                                                          M. sc. Jelena Stojiljković

Additional information