Proizvodnja boranije u plasteniku – šansa za povrtare

Boranija je kultura koja postaje sve interesantnija za gajenje u zaštićenom prostoru leskovačkim povrtarima. Boranija je po poreklu biljka toplih krajeva, tako da za uspešan rast i razviće ima povećane zahteve za toplotom. Za nicanje boranije treba obezbediti optimalnu temperaturu oko 22 °C. Tokom rasta i razvića pri temperaturama višim od 35 °C i nižim od 6° C boranija odbacuje cvetove i plodonošenje je slabije.

Izbor sorte može se prilagoditi dužini vegetacije, u zavisnosti od potrebe tržišta. Dužina vegetacije zavisno od sorte iznosi od 45 do 70 dana. Izbor sorte treba prilagoditi visini proizvodnog objekta, postoje niske (50-60 cm) i visoke koje mogu da rasu i preko 3 m koje se gaje postavljanjem potpore i koje su perspektivnije za proizvodnju u zaštićenom prostoru. Ako se planira početak proizvodnje u rano proleće onda treba obezbediti dogrevanje objekata. Ukoliko ne postoje uslovi za dogrevanje a planira se ranija proizvodnja obavezno treba planirati primenu agrila za slučaj da nastupi period hladnog vremena. Prolećna proizvodnja u našem kraju počinje setvom tokom februara koja za berbu stiže tokom aprila. U  uslovima proizvodnje sa dogrevanjem plastenika proizvodnja se može planirati tokom čitave godine.  

Boranija, za razliku od drugih mahunarki ima veće zahteve u pogledu plodnosti zemljišta. Za prolećnu setvu jesenju obradu treba obaviti na dubini 30 centimetara a neposredno pre setve obaviti predsetvenu pripremu. Đubrenje treba planirati na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta. Potrebne količine đubriva za đubrenje boranije ako je izostala analiza zemljišta  bile bi 60 – 80 kg/ha NPK. Za preporuku je potrebne količine đubriva zbog kratke vegetacije uneti predsetveno, uz jedno do dva prihranjivanja tokom perioda vegetacije. Prvo prihranjivanje obavezno primeniti kada su biljke u fazi 3-4 lista a drugo u fazi cvetanja. Na tržištu su dostupna bakterijalna đubriva za inokulaciju semena boranije koja su primenom u ogledima dala dobre rezultate, te proizvođačima savetujemo njihovu primenu. 

Boranija se proizvodi isključivo direktnom setvom. U uslovima plasteničke proizvodnje moguća je i proizvodnja boranije iz rasada, koja bi mogla imati značaja za ranu prolećnu proizvodnju. U tom slučaju, setvu semena bi trbalo završiti tokom februara, rasađivanje tokom marta a berba tokom aprila. Ovakav vid proizvodnje na ovom području još uvek nije pronašao primenu. Preporučen razmak izmedju pantljika može biti 50-60 cm, između redova je oko 20 cm a između biljaka u redu 4-5 cm.

U zavisnosti od tipa zemljišta i potrebe biljaka tokom proizvodnog perioda, za postizanje dobrih prinosa potrebno je navodnjavati svakih 7-10 dana. Navodnjavanje treba otpočeti pre nego što biljke iskažu simptome nedostatka vode. Posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti od korova, imajući u vidu da je boranija izuzetno osetljiva na dejstvo herbicida. Prilikom zaštite od bolesti i štetočina voditi računa o karenci preparata, imajući u vidu da se boranija bere sukcesivno. Berba mora biti redovna kako bi se dobila kvalitetna mahuna i kako bi se omogućilo dalje cvetanje i zametanje novih mahuna.

                                                                    M.sc. Jelena Stojiljković

Additional information