Greške pri zasnivanju lucerišta

Kao posledica loše pripreme zemljišta i odabira parcele za setvu lucerke i crvene deteline su niži višegodišnji prosečni prinosi a zasnovane površine pod ovim kulturama se često ranije razoravaju. Najčešći razlog su propusti u zasnivanju lucerišta koji vode proređivanju sklopa biljaka, a samim tim smanjenju prinosa i kvaliteta kao i vremena iskorišćavanja površina pod ovim kulturama. Preduslov uspešne proizvodnje ovih kultura je dobro pripremljeno zemljište. Lucerka je kultura koja je jako  osetljiva na kiselost zemljišta, tako da za gajenje lucerke treba birati zemljišta pH reakcije 6,0-7,0.

               

           "Gubljenje" lucerke na kiselom zemljištu               Usev lucerke

Predsetvena priprema zemljišta podrazumeva obezbedjenu tvrdu posteljicu i rastresit pokrivač. Proizvodna 2014. godina je karakteristična po meteorološkim uslovima  i ove godine je setva krenula ranije nego predhodnih godina. Na osnovu višegodišnjeg praćenja vremena setve lucerke može se reći da je optimalni rok setve lucerke kraj marta i prva polovina aprila, dok se crvena detelina, zavisno od meteoroloških uslova, može sejati nešto ranije. Vrlo je bitno za setvu koristiti kvalitetno, dorađeno seme bez primesa korova i viline kosice, čije prisustvo vodi ka bržem propadanju lucerišta. Prilikom odabira sorte treba se rukovoditi time da su domaće sorte prilagođene agroekološkim uslovima našeg područja. Setva se obavlja ručno, na manjim površinama ili još bolje žitnim sejalicama, količinom semena do 20 kg (lucerka) i detelina 14-18 kg semena. Preporučljiva dubina setve je od 0,5-3 cm zavisno od tipa zemljišta. Na srednje teškim zemljištima lucerku treba sejati na 1-2 cm, na teškim 0,5-1 cm, dok na lakim zemljištima dubinu setve treba povećati na 2-3 cm. Povećanje setvene norme ne može popraviti dejstvo loše pripreme zemljišta. Po obavljenoj setvi poželjno je obaviti valjanje zbog ostvarivanja boljeg kontakta između semena i zemljišta, što se odražava kroz ujednačenije klijanje i nicanje semena.

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Mast. ing. Jelena Stojiljković

 

Additional information