Poleganje pšenice ranije nego obično

Na području delovanja PSSS Leskovac, nakon kratkotrajne kiše, praćene jakim vetrom, na lokalitetima Bogojevce i Vinarce savetodavci PSSS Leskovac uočili su poleganje pšenice. 

Mnogi ratari su sejali pšenicu u zemljište sa malom količinom vlage, ili seme “sa tavana”. Da bi se "osigurali" često su sejali veće količine semena od optimalnih. To može dovesti do opasnosti od poleganja useva. Mora se obratiti pažnja toj mogućnosti. 

Kvalitetni usevi žitarica sa gustim sklopom, prihranjivani većim količinama azota, po pravilu imaju veću visinu i tanje stabljike. 

Pšenica obično poleže između klasanja i zrenja, ređe ranije, ali ove godine zbog specifičnosti meteoroloških uslova  se i to dogodilo. Postoje dva tipa poleganja, stablovo i korensko poleganje- ređa pojava.

Korensko poleganje se susreće u rejonima sa velikom količinom padavina u fazama vlatanja i klasanja, zatim ako se navodnjava sa velikom količinom vode. Kao rezultat toga, pod teretom nadzemnog dela biljke dolazi do rastezanja, pomeranja i kidanja korena pa biljka pada (poleže).

Stablovo poleganje  karakteriše se krivljenjem i poleganjem donjih članaka, najčešće drugog, kao rezultat preopterećenosti od obilnog vlaženja ili od jakih vetrova. 

Poleganje strnih žita može nastati i zbog drugih razloga kao što je: preterano đubrenje, naročito azotom, usled gljivičnih oboljenja, nepravilne agrotehnike...

 

Mere koje mogu sprečiti poleganje useva pšenice su preventivne i direktne.

U preventivne mere spadaju:

•Izbor otporne sorte na poleganje (sa kraćim i čvršćim stablom), 

•Izbor dobrog semena, 

•Dobra, kvalitetna i pravovremena obrada i priprema zemljišta, 

•Pravovremena setva sa optimalnom količinom semena,

•Pravilno đubrenje useva, dobro izbalansiran odnos i količina NPK đubriva.

Od direktnih mera su: 

•Tretiranje inhibitorima rasta, do drugog kolenca,

•Drljanje 

•Valjanje.

Delovanje inhibitora rasta ogleda se na povećanju mase korena, debljine stabla i skraćivanju internodija, čime se smanjuje visina useva.

Dobro razvijen korenov sistem biljaka ima direktan uticaj na otpornost useva na poleganje jer predstavlja stabilan oslonac za biljku, takođe utiče na bolje korišćenje vode i hraniva, što se dalje odražava na bolji prinos. 

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Mast. ing. Jelena Stojiljković

Additional information