Bliži se setva kukuruza na području Jablaničkog okruga

Prema prognozi meteorologa, u narednom periodu očekuje se promenljivo vreme, sa povremenim naoblačenjima praćenim padavinama koje će smenjivati periodi sunčanog i toplijeg vremena. Ovi meteorološki podaci nagoveštavaju da bi setva kukuruza u pojedinim regionima mogla početi već početkom aprila.

Savetodavci PSSS Leskovac poljoprivrednim proizvođačima savetuju da predsetvenu pripremu zemljišta obave neposredno pre početka setve kukuruza, kako bi se sačuvala vlaga u zemljištu, koje i onako nema dovoljno. 

 

                                        Priprema zemljišta za setvu kukuruza

Setvu kukuruza treba zabočeti kada temperatura zemljišta na dubini setvenog sloja dostigne temperaturu od 100c. Setvu kukuruza najpre početi hibridima iz kasnije grupe zrenja. Pri izboru hibrida kukuruza treba voditi računa o grupi zrenja i potencijalu prinosa. Ukoliko se radi o većoj površini pod kukuruzom, treba sejati nekoliko različitih FAO grupa zrenja, jer sejanje samo jedne grupe može biti vrlo rizično. U toku proizvodnog ciklusa kukuruza, setva ima nenadoknadivi uticaj na visinu prinosa suvog zrna. Prilikom setve kukuruza bitno je odrediti vreme, gustinu i dubinu setve.  

Višegodišnja ispitivanja pokazuju da se u sušnim godinama najviši prinosi postižu u ranijim rokovima setve.  Raniji rokovi setve imaju svoje prednosti i nedostatke. Raniju setvu karakteriše produžen period od setve do nicanja, i oštećenja koja mogu nastati usled oštećenja od kasnijih prolećnih mrazeva. Kada se obavi ranija setva nicanje, zatim metličenje i svilanje je ranije, pa se i sazrevanje završava ranije, u toplijem delu godine, kada se otpuštanje vlage iz zrna odvija znatno brže. Kukuruz koji je ranije ponikao do pojave letnjih suša već ima dobro razvijen korenov sistem. Prilikom određivanja gustine setve treba imati u vidu: zahteve hibrida, stanja plodnosti parcele i ako dođe do pojave suše tokom leta da li je moguće obaviti navodnjavanje ili će se proizvodnja obaviti u uslovima “suvog ratarenja”. Na manje plodnim zemljištima, u uslovima suvog ratarenja hibride kukuruza treba sejati ređe. Ove godine smo imali malo padavina, početak proleća karakteriše sušan period - preporuka proizvođačima bila bi da gustinu setve (sklop biljaka) za određeni hibrid treba smanjiti za 5-10 % od optimalne gustine. 

                                             Setva kukuruza na oglednoj parceli

Pre setve treba opbaviti podeševanje sejalice, kako bi se obezbedila kvalitetna i ujednačena setva.

Savetodavac za ratarstvo i povrtarsvo

Mast. ing. Jelena Stojiljković

 

Additional information