Suzbijanje korova u strnim žitima i kukuruzu

Suzbijanje korova u strnim žitima

Pred nama je period kada treba primeniti neke od preparata za suzbijanje korovskih biljaka ustrnim žitima. Zbog toga, ovom prilikom dajemo kraći pregled nekih od herbicida koji se mogu primeniti u strnim žitima  za suzbijanje nepoželjenih korovskih biljaka.

•Lintur (od početka do kraja bokorenja pšenice, u količini 150 gr/ha), 

•Deltazon (od početka do završetka faze bokorenja, u količini 4 1/ha), 

•Cambio ((od faze 3 lista pa do kraja bokorenja u količini 11/ha), 

•Avalon (od faze 3 lista pa do kraja bokorenja u količini 11/ha), 

•Mustang (od početka bokorenja pa do pojave prvog lista u količini 0,4 -0,6 1/ha), 

•Sekator (od faze trećeg lista do pojave lista zastavičara u količini 300 gr/ha ), 

•Maton (od sredine bokorenja do pojave prvog kolenca u količini 0,8-1,2 1/ha), 

•Starane (od faze tri lista do pojave zastavičara u kolicini 0,6-1,2 1/ha), 

•Monosan herbi (od sredine bokorenja do pojave prvog kolenca u količini 1,5-2,5 1/ha), 

•Monosan kombi super (od sredine bokorenja do pojave prvog kolenca u kol. 4 I/ha),

•Optika kombi (od sredine bokorenja do faze vlatanja u količin 1,5-2 1/ha), 

•Esteron (od bokorenja do pojave prvog kolenca u količini od 0,8-1 1/ha), 

•Lentemul D (od bokorenja do pojave prvog kolenca u količini od 0,75-11/ha), 

•Korzo ( u fazi 3 lista pa do kraja bokorenja, u količini 11/ha) i dr.

Suzbijanje korova u kukuruzu

U narednom periodu predstoji nam sadnja kukuruza. Zbog toga treba razmišljati o mogućnosti primene herbicida za suzbijanje nepoželjnih korovskih vrsta.  U zavisnosti od toga koji korovi preovladavaju, da li se kukruz gaji kao združen usev sa pasuljem ili bez poduseva  mogu se primeniti neki od sledećih preparata:

1. Kukuruz sa podusevom (pasulj, tikva):

•Stomp, Alahlor (posle setve a pre nicanja u količini od 4-61/ha), 

•Dual gold (posle setve a pre nicanja u količini od 1,2-1,4 1/ha),

•Afalon, Liron, Linurex ( posle setve a pre nicanja u količini od 2 1/ha),  

•Galolin kombi, Afalon kombi (posle sadnje a pre nicanja u količini 6-7 1/ha),

•Deltacet, Harness, Acetohlor, Genius, Deltacet, Acetogal, Guardian (posle setve a pre nicanja u količini 1,8-2,2 I/ha). 

•Deltacet plus (posle setve a pre nicanja u količini 2,0-2,5 1/ha).

•Deltazon (kadaje kukuruz u fazi 1-5 listova, u količini 3-4 1/ha).

2. Kukuruz bez poduseva, preporučujemo: 

•Cambio (kukuruz u fazi 3-4 lista, u količini 2 1/ha),

•Avalon (kukuruz u fazi 3-4 lista, u količini 2 1/ha), 

•Lentemul Đ (kada je kukuruz u fazi 3-5 listova, u količini 0,75 - 1 1/ha), 

•Mottivel (kukuruz u fazi 4-6 listova u količini od 1 1/ha), 

•Tarot (kukuruz u fazi 1-6 listova u količini 40-50 gr/ha uz dodatak okvašivača Trend 0.1%), 

•Tarot plus (kukuruz u fazi od 2- 7 listova u količini od 310-380 gr/ha),

•Callisto (posle sadnje a pre nicanja ili posle nicanja kukuruza u količini 0,15-0,25 1/ha),  

•Merlin (posle sadnje a pre nicanja ili posle nicanja kukuruza u količini od 0,135 kg./ha), 

•Equip (kukuruz u fazi od 2-7 listova u količini od 2-2,5 l/ha),

•Monosan herbi (kukuruz u fazi 3 lista u količini od 1,5-2,5 1/ha), 

•Maton (kukuruz u fazi 3 lista u količini od 0,8-1,2 1/ha).

Savetodavac za zaštitu bilja

mr Gordana Jovanović

 

Additional information