Trenutno stanje useva kukuruza na području Jablaničkog okruga 06.05.2014.

Mesec za nama obeležilo je promenljivo vreme sa čestim i obilnim padavinama. Tokom aprila na području Jablaničkog okruga palo je oko 200 l/m2 kiše. Ovakve vremenske prilike prekinule su i odložile setvu kukuruza, koja je bila u punom jeku. Na području Jablaničkog okruga zasejano je oko 50% od planiranih površina. Na pojedinim parcelama kukuruz jako slabo niče, i postoji opasnost od truljenja semena u zemljištu. U ovom slučaju, će određen broj ratara morati da kukuruz presejava na parcelama gde je došlo do dužeg zadržavanja vode, a predhodno je zasejan na većoj dubini. Kukuruz koji je zasejan početkom aprila a nije bilo zadržavanje vode na parcelama, ponikao je i nalazi se u fazi 3-4 lista, dok kukuruz zasejan sredinom aprila ima formirana 2 lista. 

    

Preporuka savetodavaca naše službe ratarima koji nisu obavili setvu bila bi da setvu obave čim vremenski uslovi to dozvole i to sa hibridima ranih grupa zrenja kako bi nadoknadili kasnu setvu i ostvarili dobar prinos. U uslovima optimalne vlažnosti i povoljnih temperaturnih uslova setva može biti i nešto plića od uobičajene, kako bi se favorizovalo brže klijanje i ujednačeno nicanje useva.

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Mast. ing. Jelena Stojiljković

Additional information