Stanje useva kukuruza 13.05.2014. godine

Nakon obilnih padavina i čestih temperaturnih kolebanja tokom aprila i početkom maja,  na usevima kukuruza na području Jablaničkog okruga uočen je problemom nedostatka hranljivih elemenata na biljkama. Obilazeći parcele na kojima je zasejan kukuruz uočeni su simptomi nedostataka pojedinih hranljivih elemenata.

   

   

 

 Uspešna proizvodnja kukuruza podrazumeva pre svega i osnovno, startno đubrenje, a prihranu je potrebno obaviti  u toku vegetacije. Vremenske prilike ove godine, za sada ne pogoduju razvoju kukuruza, pa bi opšta preporuka bila da se osim zaštite od korova obavi i prihranjivanje useva. Količine mogu biti različite u zavisnosti od prethodno unetih količina azota, stanja useva, vremenskih prilika, ali je preporuka da kod mladjih biljaka (4-7 listova) treba primeniti manje količine hraniva. Kod suvog ratarenja za dopunsku ishranu se mogu koristiti folijarni preparati radi boljeg ukorenjavanja i podnošenja hladnijeg vremena. Prilikom zaštite od korova, korisno je odraditi i folijarnu prihranu adekvatnim đubrivom. 

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

mast. ing. polj. Jelena Stojiljković

 

Additional information