Proizvođači i potrošači mineralnih đubriva moraju imati zajednički interes

 

Najčešće stanje u praksi je da gajene kulture deo potreba u hranivima podmiruju količinama koje se nalaze u zemljištu, a drugi deo se  podmiruje unošenjem mineralnih đubriva.

  

Organizovanim praćenjem kontrole plodnisti zemljišta đubriva se preporučuju na osnovu stanja koje se utvrdi u laboratoriji. Tumačenje rezultata agrohemijske analize zemljišta podrazumeva upoređivanje dobijenih rezultata sa graničnim vrednostima obezbeđenosti zemljišta određenim hranljivim materijama. Rezultati agrohemijske analize određuju ne samo količinu, već i vreme i način primene kako organskih tako i mineralnih đubriva. Analizom zemljišta može se odrediti i odgovarajuća formulacija mineralnih đubriva neophodna za normalan rast i razvoj gajenih kultura.

 

 Proizvođači mineralnih đubriva često polaze od toga da  agrohemijska analiza zemljišta nije potrebna, naročito  onda kada ona pokazuje da se isti prinosi mogu dobiti i upotrebom manje količine mineralnih đubriva. Proizvođači mineralnih đubriva treba stalno da imaju na umu da agrohemijska analiza zemljišta ne smanjuje količine đubriva već ih svodi samo na neophodnu meru i da pomaže poljoprivrednim proizvođačima da svoja zemljišta održavaju u određenom stanju plodnosti. To znači da se preporučuje đubrenje i onih zemljišta koja su dobro snabdevena hranivom, i to količinama koje su sadržane u prinosima koji se dobijaju na tom zemljištu, a to su obično visoki prinosi pa su i količine hraniva visoke. S druge strane, hemijska agrohemijska analiza zemljišta omogućuje povećanje količine hraniva na siromašnim zemljištima, a njih je mnogo više nego plodnih, što  kao rezultat ima veću potrošnju mineralnih đubriva. Cilj je pravilno đubriti. Tradicionalna upotreba mineralnih đubriva  tokom vegetacije često dovodi do prehranjivanja ili pothranjivanja gajenih useva. Nedovoljne količine najčešće dovode dosmanjenja prinosa dok preobilno đubrenje može dovesti  do oštećenja korenovog  sistema i povećanog ispiranja NO3 a to utiče na narušavanja ekološke ravnoteže, zagađenje životne sredine i stvaranje nepotrebnih troškova. 

 Jasno je da i proizvođači i potrošači mineralni đubriva moraju imati zajednički interes.  Organizovanjem  stalne sistematske kontrole  plodnosti zemljišta, sredstva koja budu uložena u ovu svrhu mogu višestruko da se vrate kako proizvođačima tako i potrošačima mineralnih đubriva.

 Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

  Boban Stanković, dipl.ing.polj.

Additional information