Stanje useva kukuruza na dan 04.06.2014

Na području Jablaničkog okruga setva kukuruza u do sada je obavljena na oko 92 % od ukupno planiranih površina, ostalo se kasnii sa setvom zbog specifičnosti vremenskih prilika. Zbog obilnih padavina u periodu april-maj setvu kukuruza obeležilo je presejavanje kukuruza na pojedinim parcelama.

Zavisno od vremena setve kukuruz se nalazi u različitim fazama, od faze nicanja do faze devetog lista. Na parcelama gde setva još uvek nije obavljena potrebno je u što kraćem vremenskom periodu obaviti setvu kukuruza i to hibridima kraće vegetacije.

Nakon obilnih padavina i čestih temperaturnih kolebanja tokom aprila i maja, došlo je do narušavanja strukture zemljišta i stvaranja pokorice pa je u usevima kukuruza neophodno obaviti kultiviranje, prihranjivanje i zaštitu useva od korova. 

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

mast. ing. polj. Jelena Stojiljković

Additional information