Prolećna setva lucerke

Lucerka je jedna od značajnijih krmnih kultura na području Jablaničkog okruga i uzgaja se na oko 3.000 ha. Vrlo je bitno da se pre setve dobro obavi izbor parcele i priprema zemljišta, kako bi usev bio što kvalitetniji i kako bi se ostvario što duži period iskorišćavanja. U cilju uspešne proizvodnje lucerke zemljište treba da je duboko, dobro pripremljeno i sa povoljnim vodno- vazdušnim sistemom. 

Treba imati u vidu da je ne treba sejati nakon mahunarki zbog napada istih bolesti i štetočina, dok strna žita izuzetno pogoduju kao predusev. Duboka osnovna obrada zemljišta obezbedjuje rastresit oranični sloj. Kako bi se obavila klvalitetna setva i ujednačeno nicanje neophodna je dobra i kvalitetna predsetvena priprema zemljišta.

Lucerka je kultura koja je jako  osetljiva na kiselost zemljišta, tako da za gajenje lucerke treba birati zemljišta pH reakcije 6,0- 7,5. Sa osnovnom obradom treba obaviti i osnovno đubrenje i to 2/3 PK đubriva treba uneti u zemljište sa osnovnom obradom, a ostatakom PK đubriva i celokupnon količinom  azota treba đubriti sa predsetvenom pripremom zemljišta, količinama proračunatim na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta.

 

Zavisno od temperaturnih uslova, kako kasnije ne bi došlo do izmrzavanja klijanaca od kasnih prolećnih mrazeva, setvu treba obaviti tokom marta, ili početkom aprila meseca.  S obzirom da se radi o sitnozrnoj kulturi, setvu treba obaviti na dubini od 0,5-2 cm dubine, zavisno od tipa zemljišta, kvaliteta pripremljenog zemljišta, i stanja vlažnosti parcele. Za setvu okvirno treba koristiti 15-20 kg/ha semena. Ako se setva obavlja ručno (omaške) količinu semena treba povećati. Nakon setve treba obaviti valjanje lakim valjcima, kako bi nicanje bilo što ujednačenije. Zbog mogućnosti stvaranja pokorice, na zemljištima težeg mehaničkog sastava treba izbegavati valjanje. 

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Mast. Jelena Stojiljković

Additional information