Uticaj roka setve na razvoj ozimih kultura

Na području Jablaničkog okruga postoje značajne razlike u razvojnoj fazi useva strnih žita, tome u prilog govori i činjenica je samo 15 % od ukupnih površina zasejano u optimalnom agrotehničkom roku, 50 % je zasejano u produženom roku jesenje setve setve, (do 15. novembra), dok je ostatak površina zasejan u trećoj dekadi novembra. Usevi iz kasnijih rokova setve se nalaze u fazi 1-3 lista, dok se usevi iz optimalnih rokova setve nalaze u poželjnim fazama – faza intenzivnog bokorenja. Usevi koji se nalaze u fazi nicanja imaće problema s prezimljavanjem i moraće da se izbore sa nepovoljnim vremenskim uslovima za ovu fazu razvoja.

Kasnijom setvom skraćuje se period vegetacije, posebno do faze vlatanja, kasnije zasejani usevi koji su u fazi nicanja imaće plitak korenov sistem, što se kasnije odražava na umanjenu sposobnost biljke da usvaja hranu i vodu iz zemljuišta. Tek zasejani usevi mogu da poniknu i ispod snežnog pokrivača ukoliko temperaturni uslovi to dozvole, s tim što će period klijanja i nicanja biti znatno duži (0-2 C0 ). 

U ovom trenutku, takođe, treba izvršiti kontrolu useva na prisustvo štetočina i obaviti zaštitu, odnosno postaviti mamke u slučaju povećanog broja glodara.

                                                                         Grupa za ratarstvo PSSS Leskovac

                                                                                Msc. Jelena Stojiljković

                                                                            Boban Stanković, dipl. ing. polj.

Additional information