Žutilo na lišću ozimih strnina

Povoljni temperaturni uslovi na području Jablaničkog okruga za ovo doba godine uticali su povoljno da usevi ozimih strnina iz kasnijih rokova setve završe fazu klijanja i nicanja. Ozima strna žita iz „optimalnog roka setve“ nalaze se u fazi punog bokorenja.

Nakon obilnih padavina na pojedinim lokacijama došlo je do pojave žutila na lišću, kao posledica dužeg zadržavanja vode na parcelama.

U slučaju da se žućenje vršnih delova listova pojavljuje u trakama, onda se radi o fiziološkim promenama na biljci. Jedan od razloga pojave žutila na lišću, jeste  zabarivanje parcela izazvano obilnim padavinama, izostanak ili slabije jesenje đubrenje, a svakako problem može izazvati i kiselost zemljišta.

U slučaju da je problem nastao usled pojave lisnih vašiju, treba pristupiti folijarnom tretiranju insekticidima, jer vaši su prenosioci virusa žute patuljavosti ječma, a štete nastaju i na pšenici.  Ako je  uzročnik fiziološke prirode, onda ga treba rešavati rano u proleće, u vidu prihrane (KAN-ovim ili AN- ovim đubrivom).

                                                                   Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

                                                                           M.Sc. Jelena Stojiljković

                                                                           Foto: Jelena Stojiljković 

Additional information