Setva jarih kultura na području Jablaničkog okruga

Nepovoljne vremenske prilike i česte kiše u vreme berbe kukuruza i jesenje pripreme zemljišta onemogućile su potpuno izvršenje jesenjih radova. Na području Jablaničkog okruga zbog nepovoljnih vremenskih prilika u toku jesenje setve nije zasejano 8-10 % od planiranih površina, pa će planirane površine biti zasejane jarim usevima. Na našem području jara pšenica nije pronašla svoje mesto u ukupnoj biljnoj proizvodnji, delom i zbog nedostatka semena na našem tržištu. Mnogo zastupljeniji u ukupnoj setvenoj strukturi za 2015. godinu  je jari ječam. Treba iskoristiti trenutak kada je moguće obaviti setvu jarog ječma, jer optimalni setveni rok za setvu jarog ječma je pri kraju. Za setvu jarih kultura potrebna je kvalitetna priprema zemljišta.

To podrazumeva kvalitetnu osnovnu obradu i đubrenje, a pripremu zemljišta treba nastaviti prvom prilikom kada vremenske prilike to dozvole u narednom periodu. Sa predsetvenom pripremom zemljišta treba uneti i odgovarajuće količine mineralnog đubriva. Đubrenje je najbolje obaviti na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta. Ako agrohemijska analiza zemljišta nije odrađena predsetveno treba uneti 70% od planirane količine azotnog đubriva. Apel savetodavaca PSSS Leskovac je da treba iskoristiti prve povioljne uslove za pripremu zemljišta i setvu jarih žita, pri tom vodeći računa o vlažnosti zemljišta i optimalnim rokovima za setvu jarih kultura.

                                                                        Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

                                                                              m. sc. Jelena Stojiljković

                                                                        Foto: Jelena Stojiljković

Additional information