Sačuvajmo plodnost zemljišta

                                               Obaveštenje!!!

                                  Sačuvajmo plodnost zemljišta

 

Vremenske prilike, obilne i česte padavine prethodnog perioda uticale su na kašnjenje predstojećih poslova u polju, što će na području Jablanmičkog okruga uticati na kasniju pripremu zemljišta kao i setvu i sadnju pojedinih kultura (suncokret, kukuruz, krompir.. ).  Visoka vlažnost zemljišta je jedan od najbitnijih faktora na koji ratari treba da obrate pažnju pred početak setve jarih kultura. Poželjno stanje vlage u zemljištu jeste kada se ono  mrvi pod prstima. Na parcelama gde je zemljište  prevlaženo, mora se sačekati da se ono prosuši, pa tek onda početi pripremu za setvu. U suprotnom, pri vlažnom zemljištu, oruđa za pripremu mogu „uništiti“ njegovu strukturu stvarajući jako zbijen horizont. U tom slučaju, setva će biti površinska, što će se najzad odraziti na smanjenje prinosa.

Nakon obilnih padavina na našem području, na vlažnom zemljištu potrebna je vremenska distanca između predstojećih radova. Prevlaženo zemljište se ne može dobro pripremiti, pa ne treba ni žuriti, jer osim što dobijamo nekvalitetnu setvu, gaženjem ovakvog zemljišta negativno utičemo na kvalitet zemljišta. Bitno je da se zemljište ne ugazi previše i da se omogući unošenje semena na predviđenu dubinu. Dobro pripremljen setveni sloj treba da omogući semenu da isklija, a ponikloj biljci i korenovom sistemu da se pravilno razvija. Preporuka savetodavac PSSS Leskovac u ovom periodu jeste da setvu obavezno treba odložiti dok se zemljište ne prosuši i zagreje do optimalnih temperatura za predvidjenu kulturu ( za kukuruz 10-12 0C, za suncokret 8-10 0C).

                                                                      Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

                                                                               M. sc. Jelena Stojiljković

Additional information