Zasejan ogled sa hibridima kukuruza

Dana 17.04.2015. gpodine na imanju srednje Poljoprivredne škole, (stari put Leskovac-Niš) savetodavci PSSS Leskovac u saradnji sa upošljenicima ove obrazovane ustanove zasejali su ogled sa hibridima kukuruza.  Nakon obilnih padavina predhodnog perioda, iskorišćen je pravi momenat za predsetvenu pripremu zemljišta. Predsetvena priprema i đubrenje obavljeno je neposredno pre setve. Setva je obavljena u kvalitetno pripremljen setveni sloj, na dubini 5-6 cm, sa razmakom izmedju biljaka predviđenim za svaki hibrid. U ogledu je zastupljeno 34 hibrida od 5 selekcijske kuće i to (NS, ZP, AS, LG), različitih FAO grupa zrenja, 300-700. 

Novi i već provereni hibridi koji su pronašli svoje mesto u proizvodnji ispituju se u ogledima na različitim lokalitetima sa jasnim ciljem, a to je da se od velikog broja odaberu hibridi koji ostvaruju najbolji prinos zrna na našem području kako bi se obezbedilo bolje iskorišćavanje prirodnog potencijala rejona i genetičkih potencijala genotipa.

                                                                  Savetodavac za ratarstvo i povtrarstvo

                                                                       M. sc. Jelena Stojiljković

Additional information