Počela setva soje na području Jablaničkog okruga

Jesenju setvu obeležile su nepovoljne vremenske prilike, tako da je oko 8 %  od planiranih površina pod ozimim usevima ostalo nezasejano. Loše vremenske prilike obeležile su i početak prolećne setve, tako da realizacija prolećne setve pod jarim strnim kulturama nije u potpunosti ostvarena. Kao alternativa, proizvođačima je preporučena setva kukuruza, suncokreta i soje. Setvenu 2015. godinu obeležiće i malo veće interesovanje za proizvodnju soje na području Jablaničkog okruga. 

Ono što je svakoako trebalo da se obavi tokom jeseni je dublja osnovna obrada, izuzetak su parcele sa nagnutom ekspozicijom terena gde osnovnu obradu treba završiti u  proleće. Predsetvenu pripremu izvršiti par dana pre setve ili na dan setve, a obavlja se setvospremačima uz istovremeno unošenje mineralnih hraniva za predsetvenu ishranu. Đubrenje soje je od izuzetnog značaja jer su potrebe za glavnim elementima ishrane (NPK) oko dva puta veće nego za pšenicu. 

Setvu soje treba obaviti kada je temperatura setvenog sloja od 10-12 ˚C. Za setvu se koristi čisto sortno seme koje je dobre klijavosti, a pre setve seme treba zaprašiti bakterijama azotofiksatorima. Najčešće, kao čist usev, soja se seje na međurednom rastojanju od 45 - 50 cm i sa razmakom semena u redu 3-5 cm, (80-120 kg/ha semena).

                                                                     Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

                                                                          M. sc. Jelena Stojiljković

Additional information