Preventivne mere u cilju zaštite od pojave mikotoksina kod kukuruza

U cilju sprečavanja negativnih posledica tokom proizvodnje i skladištenja kukuruza, savetodavci PSSS Leskovac poljoprivrednim proizvođačima savetuju da se pridržavaju preventivnih mera kako tokom perioda vegetacije (od setve do berbe), tako i tokom čuvanja kukuruza nakon berbe. Nakon ovogodišnje suše ove proizvodne godine sa berbom kukuruza počelo znatno ranije nego predhodnih godina. Za razliku od prošle godine koja je bila idealna za rekordne prinose kukuruza, ova godina će biti zabeležena po nešto nižim prinosima ove ratarske kulture.

Na parcelama gde nije primenjena puna agrotehnika, berba se već privodi kraju. Osim nepovoljnih vremenskih prilika koje su pratile period setve kukuruza, period bez kiše sa visokim dnevnim temperaturama nastavljen je u vreme metličenja i oplodnje biljaka, kao i kasnije u fazi nalivanja zrna. Ekstremna suša i neprilagođena agrotehnika za ovakve vremenske prilike umanjila je prinose kukuruza. Kukuruz iz optimalnih setvenih rokova, na parcelama gde je primenjena puna agrotehnika (kvalitetna priprema zemljišta, osnovno đubrenje, izbor hibrida kraće vegetacije, prihrana useva, zaštita od korova, navodnjavanje koje je ove godine bilo neophodno) nalazi se u fazi tehnološke zrelosti i na ovim parcelama očekujemo solidne prinose, na nivou višegodišnjih, dok će na ostalim parcelama prinosi biti daleko ispod proseka. Ovakvo stanje osim smanjenja prinosa može loše uticati i na kvalitet zrna kukuruza i pojavu mikotoksina. Sa parcela gde će se berba i čuvanje kukuruza obaviti u klipu, sa berbom se može početi sa 25 % vlage u zrnu. Kako bi se omogućilo bezbedno čuvanje kukuruza u zrnu, berbu treba početi kada se % vlage spusti ispod 20 % a najpovoljniji momenat za čuvanje kukuruza u zrnu je sa 14 % vlage. 

PSSS Leskovac poseduje aparat za merenje % vlage u zrnu žitarica i u okviru svojih aktivnosti na terenu proizvođačima pruža uslugu merenja % vlage u zrnu kukuruza.

Neposredno, pre skladištenja, skladišni prostor treba očistiti, dezinfikovati i dobro provetriti.

 

Pre samog skladištenja, ubrane klipove treba pregledati i ukloniti one klipove na kojima se uoči pojava promene boje zrna. Takođe, treba ukloniti delove klipova gde se uoče mehanička oštećenja.

                                                                      master. inž. Jelena Stojiljković

Additional information