Mogućnost proizvodnje organske hrane u našoj zemlji

Prema definiciji FAO (organizacija za hranu i poljoprivredu pri UN) i WNO (Svetska zdravstvena organizacija) orghanska poljoprivreda predstavlja sistem upravljanja poljoprivredom koji promoviše “ozdravljenje” ekosistema i promoviše korišćenje metoda koji u najvećoj meri isključuju upotrebu sintetizovanih sredstava. Organska proizvodnja privlači sve veću pažnju javnosti. Ovaj vid poljoprivrede može zaživeti i doneti ekonomsku dobit žiteljima ruralnih područja.
 
Organska poljoprivreda  se zasniva na visokom poštovanju ekoloških principa racionalnim korišćenjem prirodnih resursa, upotrebom obnovljivih izvora energije, očuvanjem prirodne raznolikosti i zaštite životne sredine. Bavljenje organskom poljoprivredom podrazumeva primenu dozvoljenih supstanci a ne sintetizovanih sredstava. Organsko ratarstvo predstavlja potpuno kontrolisanu proizvodnju. Uslovi proizvodnje se prilagođavaju uslovima svake zemlje i Zakonom su propisani uslovi za ovu vrstu proizvodnje. Da bi se zasnovala organska proizvodnja mora se ispoštovati: izolovanost parcela, stočarskih farmi i prerađivačkih kapaciteta od mogućih izvora zagađenja, mora se obezbediti odgovarajući kvalitet vode za navodnjavanje. Osnovni uslovi koji moraju biti ispoštovani da bi se pristupilo primeni sistema organske poljoprivrede nalazi se u kvalitetu zemljišta, voda, vazduha, raspoloživoj mehanizaciji, obrazovanju proizvođača...Proizvodna područja treba da čine parcele na kojima nisu korišćena mineralna đubriva i pesticidi, ili su upotrebljavani u manjoj količini pre više godina, moraju biti udaljena od potencijalnih zagađivača vazduha, zemljišta i voda (saobraćajnice, fabrike hemijskih proizvoda, termoelektrane...). Veoma važan činilac u proizvodnji organske hrane je kontrola tehnologije i stručni nadzor. 
 
U cilju stvaranja proizvođačke i potrošačke kulture našeg naroda, potrebno je da se tokom predavanja i obrazovanja mladih vrši upoznavanje sa metodama proizvodnje, prerade i potrošnje organske hrane.
 
Savetodavac za ratarstvo
 
Mast. ing. Jelena Stojiljković

Additional information