Sirak-biljka budućnosti

Svesni globalnih klimatskih promena nauka je krenula putem selekcije, stvarajući hibride tolerantnije prema suši. Na putu pronalaženja alternative novonastalim prilikama, sirak bi sasvim opravdano mogao biti dobra  alternativa kukuruzu, zahvaljujući svome poreklu (Afrički genetski centar). Izuzetno je tolerantan prema suši i nema velikih zahteva prema zemljištu. Tokom svoje evolucije izgradio je veliku prilagodljivost prema nedostatku vlage i njenom ekonomičnom trošenju. Ova biljka ima izuzetno razvijen korenov sistem, koji prodire u dubinu zemljišta od 180-250 cm i sposoban je da crpi vodu i hraniva iz velikih dubina. List sirka je veoma prilagodljiv prema suši i izdržava duplo duže trajanje suše od kukuruza a da se pri tome njegov stomin aparat ne ošteti (oko 14 dana, dok kod kukuruza aparat doživljava oštećenja nakon sedmodnevne suše). U pojedinim rejonima sirak za zrno i silažu može poslužiti kao zamena za kukuruz. Zrno sirka odlikuje se velikim udelom proteina, koji se kreće oko 13%. Na osnovu prilagodljivosti prema suši i skromnim potrebama prema zemljištu, potrebno je razmišljati o uvođenju ove biljke u proizvodnju u pojedinim rejonima.

 

Obrada i priprema zemljista za setvu sirka vrši se na sličan način kao za kukuruz. Sirak za zrno ima velike potrenbe za fosforom i kalijumom, pa za đubrenje okvirno treba koristiti sledeće količine hraniva: 80-110 kg N; 120-140 kg P2O5; 110-120 kg/ha  K2O. Setva se obavlja kada se setveni sloj zemljišta zagreje od 12 do 15 0C, desetak dana kasnije od setve kukuruza. Dužina vegetacionog perida za zrno iznosi od 110-130 dana.

 Sirak za zrno sazreva na zelenom stablu, odnosno listovi i stablo su još zeleni kada je zrno već zrelo i spremno za žetvu. Zrno sirka se može skladišti bez gubitka samo ako sadržaj vlage ne prelazi 13%.

Domaća i strana selekcija nudi veoma kvalitetan i raznolik semenski materijal, pa poljoprivredni proizvođači mogu razmišljati o ovoj kulturi kao “alternativi kukuruzu”.

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Mast. ing. Jelena Stojiljković

Additional information