Predsetvena priprema zemljišta

Predsetvena priprema zemljišta ima za cilj da obezbedi kvalitetne preduslove za klijanje i nicanje semena. Povoljni uslovi podrazumevaju ravnu površinu, rastresit i usitnjen površinski sloj zemljišta dobre strukture.

Osnovni zadaci predsetvene pripreme zemljišta za setvu su:

-Da pripremljeni površinski sloj zemljišta semenu omogući neposredan kontakt sa vlažnijim slojem zemljišta. Rastrešeni površinski sloj dobra je izolacija od odavanja suvišne vlage uz mogućnost primanja nove vlage od padavina.

-Da se rastrese i omekša zemljište, da se poboljša vazdušni, vodni i toplotni režim zemljišta i indirektno da stimuliše mikrobiološku aktivnost i oslobađanje biljnih hraniva.

-Da se inkorporira mineralno đubrivo. Sva zemljišta poseduju odredjenu plodnost. Gajenje biljaka podrazumeva i unošenje hraniva neophodnih za rast biljaka. Neka hraniva se unose sa osnovnom obradom zemljišta ali neka se unose i sa predsetvenom obradom.

-Da se omogući efikasna primena i delovanje herbicida (da se unište iznikli korovi).

-Da se poravna zemljište i pripremi za kvalitetnu setvu. Postizanje dobre strukture sloja u kome će biti smešteno seme nije jednostavno. Najpovoljnija struktura zemljišta je mrvičasta. Ako se ne vodi računa o stranju vlage, zatim ako se ona vrši teškim traktorima pneumaticima, pri tom se ne pridržavajući odgovarajuće brzine rada za oruđe koji se vrši obrada, vrlo lako može doći do razbijanja veza među samim agregatima, a oni se dalje razbijaju u vrlo sitne praškaste. Praškasti agregati brzo gube sposobnost vodootpornosti, i prilikom vlaženja zemljišta se vezuju stvarajući jaku pokoricu.

 

Pripremu zemljišta za setvu treba obaviti kada se zemljište prosuši i kada to dozvole vremenski uslovi. Gaženjem suviše vlažnog zemljišta, struktura zemljišta se kvari i time se dodatno kvare mehaničko-fizičke osobine zemljišta. 

Broj prohoda je jedan od vrlo važnih činilaca u predsetvenoj pripremi. Što manji broj prohoda u pripremi omogućava očuvanje površinskog sloja zemljišta od preteranog sabijanja. U današnje vreme sve više se uvode kombinovana oruđa koja izvode istovremeno više agrotehničkih mera. 

Tvrda posteljica omogućava dobar kontakt semena i zemljišne vlage, a rastresiti sloj omogućava brže i kvalitietnije nicanje. U ovakvim uslovima sa povoljnom temperaturom zemljišta postiže se brzo i kvalitetno klijanje i nicanje biljaka. Što je ujednačenija dubina predsetvene pripreme to je ujednačenija i dubina setve. Dubina predsetvene pripreme zemljišta zavisi od useva koji će biti zasnovan. Za sitnosemene useve, koji se plitko seju dubina predsetvene  pripreme je manja, a za krupnosemene useve je veća.Nekvalitetna predsetvena priprema smanjuje efekte predhodo obavljene osnovne obrade zemljišta, a utiče i na klijanje i nicanje semena. Prema tome važnost i značaj predsetvene obrade zemljišta je u tome da se putem mrvljenja i sinjenja srazmerno plitkog površinskog sloja oranice (do 15 cm), sačuva što više vlaga, obezbedi dovoljno toplote i vazduha neophodnih za klijanje semena i nicanje.

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Mast. ing. Jelena Stojiljković

 

Additional information