Stanje useva kukuruza 13.05.2014. godine

Nakon obilnih padavina i čestih temperaturnih kolebanja tokom aprila i početkom maja,  na usevima kukuruza na području Jablaničkog okruga uočen je problemom nedostatka hranljivih elemenata na biljkama. Obilazeći parcele na kojima je zasejan kukuruz uočeni su simptomi nedostataka pojedinih hranljivih elemenata.

   

   

 

 Uspešna proizvodnja kukuruza podrazumeva pre svega i osnovno, startno đubrenje, a prihranu je potrebno obaviti  u toku vegetacije. Vremenske prilike ove godine, za sada ne pogoduju razvoju kukuruza, pa bi opšta preporuka bila da se osim zaštite od korova obavi i prihranjivanje useva. Količine mogu biti različite u zavisnosti od prethodno unetih količina azota, stanja useva, vremenskih prilika, ali je preporuka da kod mladjih biljaka (4-7 listova) treba primeniti manje količine hraniva. Kod suvog ratarenja za dopunsku ishranu se mogu koristiti folijarni preparati radi boljeg ukorenjavanja i podnošenja hladnijeg vremena. Prilikom zaštite od korova, korisno je odraditi i folijarnu prihranu adekvatnim đubrivom. 

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

mast. ing. polj. Jelena Stojiljković

 

Trenutno stanje useva pšenice na području Jablaničkog okruga 06.05.2014. godine

Nakon obilnih padavina  koje su obeležile mesec za nama ratarima sa područja Jablaničkog okruga preporučujemo da izvrše pregled ozimih useva. Na pojedinim parcelama obilne padavine negativno utiču na ozime useve jer je došlo do pojave bolesti gde se voda zadržava, kao i dugo vlaženje lista koje povoljno utiče na infekcije i  pojavu bolesti. Na pojedinim parcelama došlo je i do poleganja useva. Do poleganja je došlo usled bujnosti pojedinih useva, nepravilnog i neizbalansiranog odnosa NPK, kao i izbora manje otporne sorte na poleganje uz prisustvo velike količine padavina. Dobro razvijen korenov sistem biljaka ima direktan uticaj na otpornost useva na poleganje jer predstavlja stabilan oslonac za biljku, takođe utiče na bolje korišćenje vode i hraniva, što se dalje odražava na bolji prinos.

    

 U ovom periodu pšenica  se zavisno od vremena setve  i sorte nalaze u fazi od formiranog zastavičara  do klasanja i početka. Početak cvetanja je osetljiva fenofaza u razvoju pšenice i vreme kada postoji rizik od nastanka infekcije gljivom Fusarium graminearum (fuzarioza klasa pšenice), a na našem području imamo vremenske prilike koje pogoduju razvoju infekcije. Kao posledica prisustva ovog patogena nastaju nedovoljno nalivena zrna i prisustvo toksina koje luči ova gljiva. Preporuka proizvođačima je da redovno obilaze svoje useve i kada uoče početak cvetanja primene fungicide u cilju zaštite useva od ovog i drugih oboljenja. 

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Mast. ing. Jelena Stojiljković

Additional information