Zasejan ogled sa hibridima kukuruza

Dana 17.04.2015. gpodine na imanju srednje Poljoprivredne škole, (stari put Leskovac-Niš) savetodavci PSSS Leskovac u saradnji sa upošljenicima ove obrazovane ustanove zasejali su ogled sa hibridima kukuruza.  Nakon obilnih padavina predhodnog perioda, iskorišćen je pravi momenat za predsetvenu pripremu zemljišta. Predsetvena priprema i đubrenje obavljeno je neposredno pre setve. Setva je obavljena u kvalitetno pripremljen setveni sloj, na dubini 5-6 cm, sa razmakom izmedju biljaka predviđenim za svaki hibrid. U ogledu je zastupljeno 34 hibrida od 5 selekcijske kuće i to (NS, ZP, AS, LG), različitih FAO grupa zrenja, 300-700. 

Novi i već provereni hibridi koji su pronašli svoje mesto u proizvodnji ispituju se u ogledima na različitim lokalitetima sa jasnim ciljem, a to je da se od velikog broja odaberu hibridi koji ostvaruju najbolji prinos zrna na našem području kako bi se obezbedilo bolje iskorišćavanje prirodnog potencijala rejona i genetičkih potencijala genotipa.

                                                                  Savetodavac za ratarstvo i povtrarstvo

                                                                       M. sc. Jelena Stojiljković

Sačuvajmo plodnost zemljišta

                                               Obaveštenje!!!

                                  Sačuvajmo plodnost zemljišta

 

Vremenske prilike, obilne i česte padavine prethodnog perioda uticale su na kašnjenje predstojećih poslova u polju, što će na području Jablanmičkog okruga uticati na kasniju pripremu zemljišta kao i setvu i sadnju pojedinih kultura (suncokret, kukuruz, krompir.. ).  Visoka vlažnost zemljišta je jedan od najbitnijih faktora na koji ratari treba da obrate pažnju pred početak setve jarih kultura. Poželjno stanje vlage u zemljištu jeste kada se ono  mrvi pod prstima. Na parcelama gde je zemljište  prevlaženo, mora se sačekati da se ono prosuši, pa tek onda početi pripremu za setvu. U suprotnom, pri vlažnom zemljištu, oruđa za pripremu mogu „uništiti“ njegovu strukturu stvarajući jako zbijen horizont. U tom slučaju, setva će biti površinska, što će se najzad odraziti na smanjenje prinosa.

Nakon obilnih padavina na našem području, na vlažnom zemljištu potrebna je vremenska distanca između predstojećih radova. Prevlaženo zemljište se ne može dobro pripremiti, pa ne treba ni žuriti, jer osim što dobijamo nekvalitetnu setvu, gaženjem ovakvog zemljišta negativno utičemo na kvalitet zemljišta. Bitno je da se zemljište ne ugazi previše i da se omogući unošenje semena na predviđenu dubinu. Dobro pripremljen setveni sloj treba da omogući semenu da isklija, a ponikloj biljci i korenovom sistemu da se pravilno razvija. Preporuka savetodavac PSSS Leskovac u ovom periodu jeste da setvu obavezno treba odložiti dok se zemljište ne prosuši i zagreje do optimalnih temperatura za predvidjenu kulturu ( za kukuruz 10-12 0C, za suncokret 8-10 0C).

                                                                      Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

                                                                               M. sc. Jelena Stojiljković

Additional information