Saveti i preporuke za odgoj koka nosilja

•Odgovarajućim uzgojem životinje treba pripremiti za proizvodnju jaja. Jato treba da bude ujednačeno. Najmanje 80% izmerenih životinja ne treba da odstupa od proseka jata za više od 10%. Uzroci neujednačene težine mogu biti prenaseljenost, nedovoljan broj pojilica ili otežan pristup hrani.

•Nosilje se ocenjuju na osnovu količine i težine snešenih jaja, kao i na osnovu utroška hrane. Težina snešenih jaja zavisi od starosti koka nosilja, sistemu uzgoja, temperature i ishrane (hranjiva vrednost i kvalitet hrane). Količina utroška hrane nikad ne sme prekoračiti 2,5 kg za 1 kg snešenih jaja.

•Intenzitet svetla tokom odgoja ne treba niti produžavati niti pojačavati, budući da to može izazvati prerano ili nepovoljno sazrevanje jata.

•Tokom perioda nošenja ne treba skraćivati dan niti smanjivati intenzitet svetlosti, jer to uzrokuje trenutno i znatno

smanjenje proizvodnje jaja. Broj sati svetla koji se najčešće primenjuje iznosi od 14 do 16 sati. Ako pad proizvodnje jata usledi nakon vrhunca nesivosti, jedina moguća mera je neznatno produženje dana u objektu, pri čemu broj sati svetla ne sme preći 17 sati. Osim toga, produženje trajanja svetla mora uslediti postepeno, jer velika i nagla promena može da prouzrokuje prolapsus jajnika kod koka nosilja.

 

Savetodavac za stočarstvo

dipl. ing. Slavko Mladenović

Additional information