Savet i preporuka za odgoj pilića

•Jednodnevne piliće brzo izvaditi iz ambalaže, smestiti ih u objekt i ostaviti 1-2 sata uz slobodan pristup vodi i hrani. Nakon 1-2 sata kontrolisati temperaturu, vlagu, te hranu i vodu.

•U prva 2-3 dana života ponuditi hranu na plitkim tacnama ili listovima papira, da bi se pilićima omogućio što lakši pristup hrani. Tokom prva 2-3 dana piliće treba postupno navikavati na osnovni način hranjenja. Odgovarajući pristup

automatima za hranjenje osigurava pravilan razvoj živine.

•Svi tipovi automata za hranjenje životinjama treba da garantuju najbolji pristup hrani i na najmanju meru svesti eventualno rasipanje, što znači da osnova/najniža tačka hranilice/  automata za hranjenje treba da bude postavljena u visini leđa životinja. Nekorektno postavljanje automata za hranjenje uzrokuje rasipanje hrane, što dovodi do slabije konverzije hrane, a verovatnoća konzumiranja bakteriološki kontaminirane hrane raste. Neravnomerna raspodela hrane uzrok je smanjenje proizvodnje jata i povećanja broja povreda nastalih usled borbe oko pristupa automatima za hranjenje.

•Broj tovnih pilića po jednom automatu za hranjenje: 

oTanjir – 1 za 70 životinja (prečnik 33 cm)

oCev – 1 za 80-100 životinja (prečnik 38 cm)

oLanac – 2 cm ruba za jednu životinju, ili 1 cm lanca za 1 životinju, odnosno 100 životinja na 1 m lanca za hranjenje

•Osigurati tokom 24 h stalan pristup vodi. Postaviti dodatne pojilice u prva 4 dana života pilića.

•Svakodnevno proveravati visinu pojilica. Svakog dana proveravati i zalihu pitke vode, radi ocene pravilnog konzumiranja vode. Naglo povećanje ili smanjenje potrošnje vode rani su znak stresa, bolesti ili lošeg kvaliteta vode.

•Osiguranje odgovarajuće površine važno je radi laganog pristupa pojilicama celom jatu. Minimalni broj pojilica za 1.000 životinja u preduzgoju: 

oZvonaste pojilice – 8 za 1000 životinja (prečnik 40 cm)

opojilice kap po kap – 83 za 1000 životinja

•Voda treba biti mehanički, hemijski i biološki čista radi sprečavanja bolesti nogu i smanjenja kvaliteta mesa. Višak pojedinih mineralnih soli (Ca, Na, Mg, Fe, Cu), kao i vrlo hladna i pretopla voda dovode do smanjene potrošnje

vode i depresija rasta.

Savetodavac za stočarstvo

dipl. ing. Slavko Mladenović

Additional information