Neophodne mere za primenu evropskih standarda

Standardi Evropske unije koji se odnose na stočarstvo i stočarske proizvode spadaju među najstrožije i naj zahtevnije u svetu. Upravo iz tih razloga naše resorno Ministarstvo već duže vreme intenzivno radi na usklađivanju i uvođenju odgovarajućih evropskih standarda koji će omogućiti da ceo sistem proizvodnje stoke i prerade mesa bude primenljiv i daje odgovarajuće rezultate.

Međutim, suočavanje sa pritiskom svetske globalizacije, generalno je uslovilo, kao i u našoj zemlji, smanjenje broj grla i stočarske proizvode, što je uslovilo ne ispunjavanje izvozne kvote.

Ono što je vrlo važno jeste da se razviju kontrolni mehanizmi kvaliteta mesa i mleka i izmene zakonska i podzakonska akta kojima se reguliše stočarska proizvodnja. Ovo se presvega misli na to da mlečni proizvodi moraju da budu tretirani na temperaturama većim od 40 *C i treba da se iskoreni salmonela na živinarskim farmama. Takođe je vrlo važno iskoristiti referentne laboratorije za utvrđivanje kvaliteta i zdravstvene ispravnosti proizvoda. Usklađivanjem kvaliteta i ispravnosti proizvoda sa evropskim standardima srpski stočari stvoriće uslove za prevazilaženje problema koji ih čekaju sprovođenjem predstojeće liberalizacije trgovine sa Evropskom unijom.

Savetodavac za stočarstvo

dipl. ing. Slavko Mladenović

Additional information