Uticaj temperature na uspešan odgoj prasadi po rođenju

Prilikom rođenja-dolaska prasadi u novu sredinu treba stvoriti takav ambijent da se ona što bezbolnije prilagode novim uslovima, što znači da ti uslovi moraju biti što je moguće približniji perhdnim. Visoki gubitci prasadi u periodu neposredno posle rođenja, u nedekvatnim uslovima držanja i ishrane, posledica su biolškog stanja organizma mladih prasadi. Prasad dolaze na svet sa veoma malim rezervama energije i gvožđa kao i imunoglobulina, a sposobnosti za adaptaciju na novu okolinu su male zbog nerazvijenog mehanizma za regulaciju temperature.

Prasad tek posle tri nedelje života su sposbna da telesnu temperaturu održavaju konstantnom. Ako temperatura u prasilištu ne odgovara, već nakon pola sata po rođenju prasad dobija temperaturni stres. Zbog toga je u prasilištu potrebno dodatno zagrevanje u bilo kom periodu da se porođaj obavlja. U zavisnosti od prostorije gde se prašenje obavlja nekad nije moguće postići odgovarajuću tempraturu, za ove prilike najpraktičnije su kvarcne grejalice. Postavljaju se  tako – udaljene od krmače sanekom izolacijom guma određene debljine na podu i prasad se tu okupljaju i odmaraju posle obroka koji su u prvim danima česti na saki sat vremena. Ukoliko krmača ima dovoljno mleka a ne veliko leglo prasad siše na nekih 60 minuta kojom prilikom unese od 25-45 g kolostruma, od 3-5 dana oko 40 g a 10 dana ta količina je oko 45 g mleka.

Savetodavac za stočarstvo

dipl. ing. Slavko Mladenović

Additional information