Silažni kombajni

Silaža je sitno iseckana masa pojedinih vrsta biljaka, bogata hranjivim materijama. Hranjive materije su u silaži konzervisane delovanjem bakterija mlečno-kiselinskog vrenja, koje su nastale kada je sveže pokošena i usitnjena masa ubačena u silos i kada je iz nje gaženjem  i pokrivanjem istisnut vazduh - kiseonik, čime su nastali povoljni uslovi za brz razvoj bakterija koje proizvode mlečnu kiselinu. Mlečna kiselina sprečava fermentaciju organske mase, koja nastaje u prirodi zbog delovanja bakterija uz prisustvo kiseonika. Naime, razne vrste bakterija koje se nalaze u prirodi koriste organsku supstancu (prvenstveno šećere) iz pokošene biljke kao sopstvenu hranu. Silažni kombajni se koriste za košenje, utovar biljne mase i za spremanje.

Naši poljoprivredni proizvođači za košenje biljne mase uglavnom koriste dodatne uređaje - priključak. Priključci mogu biti sa jednim  do šest redova. Osnovni delovi dodatnog uređaja za košenje zelene mase su razdeljivači, privodni lanci i kose.

Uloga razdeljivača je da podiže polegle stabljike i razdeljuje stabljike jednog reda od stabljika drugog reda. Razdeljivači se kreću između redova i ujedno nose ostale delove priključka. Priključak ima dva spoljna i broj redova -1 unutrašnjih razdeljivača.

Proizvodni lanci privode stabljike do kose, a zatim ih guraju na osnovni deo kombajna. Donji lanci imaju veću brzinu kretanja od gornjih, što uslovljava da se u sečku prvo uvlači donji, deblji deo stabljika. U novije vreme lanci se prave sa gustim prstima. Neki od silo kombajna umesto lanaca imaju gumene rebraste trake.

Kosa može biti na principu makaza i rotaciona. Kosa napravljena po principu makaza ima jače noževe i kontranoževe, dok rotaciona kosa ima jedan par rotacionih diskova, glatkih ili narezanih. Diskovi rade u paru okrećući se jedan prema drugom.

Direktor PSSS Leskovac

Msc Bratislav Pešić

Additional information