Domaća bela koza

Oplemenjivanjem naše domaće koze švajcarskim rasama nastala je domaća bela koza-oplemenjena domaća koza. Sam proces njegovog stvaranja nije praćen, jer je bio neplanski uslovljen i pod pritiskom donošenja zakona o zabrani držanja koza pedesetih godina u našoj zemlji.

Pored svih problema koji su tada vladali, na pomenuti način, nastala je oplemenjena domaća koza koja se vrlo brzo raširila po svim krajevima, a pre svega u krajevima gde su suroviji uslovi držanja i gajenja.

Eksterijerne karakteristike ove rase su bela dlaka, šutost, mada se mogu sresti i rogate. Loši uslovi u kojima se gaji, uslovili su njenu manju težinu, najčešće do 35 kg kod ženskih jedinki, odnosmno do 50 kod muških jedinki.. Na glavi ima rese i bradu.

Domaću belu kozu karakteriše dobra plodnost, obično ojari u proseku 1,8 jareta. Za vreme laktacije daje od 300-500 litara mleko i uglavnom je u direktnoj korelaciji sa načinom ishrane i kvalitetom hrane koju koristi. Domaća bela koza je dosta rasprostranjena i prilično se može naći na terenu. Preporuka je da se gaji u čistoj krvi uz primenu selekcije na mlečnost.

Msc. Bratislav Pešić

Additional information