Ishrana koza

Koze su preživari što nam ukazuje da posebnu pažnju treba obratiti prilikom pripremanja hrane za koze, odnosno na gruba kabasta hraniva i njihov kvalitet. Na osnovu podatka da kabasta hrana čini 90% hraniva koja koristi koza u svojoj ishrani nameće nam se obaveza da moramo pripremiti hraniva sa velikim procentom celuloze, dok se u manjim količinama daju dopunski obroci.

U zavisnosti od načina gajenja i eksploatacije, koze mogu da zadovolje svoje potrebe ispašom i brstom, ali ukoliko se radi o ozbiljnijoj proizvodnji u kojoj su uključene oplemenjene rase onda se pribegava pripremanju i korišćenju sveže zelene i konzervirane hrane, korenasto -  krtolastim i koncentrovanim hranivima u ishrani koza.

Koze su životinje za koje se s pravom kaže da su pravi gurmani koje vole raznovrsnu hranu, odnosno vole česte promene u ishrani. Zato je važno da hrana za koze bude raznovrsna, kvalitetna i dobro pripremljena, što će u velikoj meri uticati na proizvodne rezultatei i održavanje dobrog apetita.

Msc. Bratislav Pešić

Additional information