Gnječena hrana u ishrani teladi

Goveda su preživari, sa visokokomornim želucem, u kojima živi brojna mikroflora. Ta mikroflora razlaže celulozu, sintetiše esencijalne amino-kiseline kao i vitamine B-kompleksa na račun sastojaka iz obroka, razlaže neke antinutritivne materije iz hrane i dr.
Međutim, greška u ishrani goveda, pre svega kod mlađih kategorija može izazvati niz poremećaja, što kasnije utiče na proces proizvodnje.
Preporuka je da se telad ne hrane kabastim obrokom do dva meseca starosti, jer mali burag teško vari kabasto hranivo koje može da se zadrži u buragu i do sedam dana.
Zato preporučujemo gnječeno zrno  u ishrani teladi.

 

Pri gnječenju, zrna se komprimiraju (sabijaju) ili presuju u pljosnate čestice, prolaskom između valjka, obično nažljebljenih, sa odgovarajućim razmakom. Time se dobija proizvod koji je podložniji sokovima za varenje, pa samim tim i veći efekat iskorišćavanja. Gnječenje može da bude suvo, ili uz prethodno delovanje vodene pare na zrno, u trajanju od 1 do 8 minuta. Drugim načinom se postiže prednost u pogledu čestica i fizičke forme.

Direktor PSSS Leskovac

Master polj. inž. Bratislav Pešić sci.

 

Additional information