Pijetren

Pijetren je belgijska rasa svinja, nastala ukrštanjem berkšira i jorkšira sa domaćim rasama svinja. Spada u najmesnatiji tip svinja. Ima karakterističa izled tela i glave. 

Pijetren je svinja srednje veličine, bela boje sa crnim regama nepravilno rasporedjenim po celom telu. Pored šarenog, postiji i soj koji ima nepigmentisanu kožu i svetlu boju dlake. Koža je izrazito debela. Glava je kratka i umereno široka u čeonom delu sa kratkim horizontalno položenim ušima. Ima kraće noge u odnosu na većinu rasa svinja a razvijenija ramena i šunke pa izgleda zdepasto. Ledjni mišići, kao i oni na plećkama i butovima su često izrazito naglašeni.

                        

Broj prasadi po leglu je 10, mase pri rođenju od 1,3 kg. Dostiže masu i do 180 kg. Na osnovu ispitivanja tesnih stanica, Pietren rasa svinja daje najkvalitetnije meso i najveći procenat mesa u odnosu na druge rase svinja. Najveća mana ove pasmine je osetljivost na stres što uzrokuje pojavu BMV mesa (bledo, mekano vodnjikavo). Uvožena je u našu zemlju radi ukrštanja sa domaćim rasama i dala je dobre rezultate. Kvalitet mesa je dobar.

    dr Bratislav Pešić

 

Additional information