Uticaj niskih temperatura u mlečnom govedarstvu

Kada je temperatura u opadanju, posebno kada se približava 0 ° C vreme je da razmislite o tome koje posledice to ima na produktivnost i efikasnost krava. Kao i svi sisari, krave su tople krvi i treba da održavaju konstantnu temperaturu jezgra tela. Normalna rektalna temperatura za krave je oko 38 ° C .U rasponu temperature životne sredine životinje ne moraju da troše neku dodatnu energiju da održe svoju telesnu temperaturu. Na donjem kraju ovog opsega, normalnih metaboličkih procesa obezbeđuju dovoljno toplote da zadrži telesnu temperaturu. U okviru svoje termoneutralne zone, životinje mogu menjati svoje ponašanje, kao što su sklanjanje od vetra, a na duži rok rastom guste dlake zaštita od hladnoće, bez značajnih promena u neophodnim hranljivim materijama. Međutim, ispod donje granice termoneutral zone, u borbi protiv hladnoće, životinja mora povećati svoj metabolizam za snabdevanje više telesne toplote. 

To povećava ishranu energetskim hranivima. Niske kritične temperature za goveda su pod uticajem niza faktora. Ako su krave izložene vetru ili promaji, važno je da se blagovremsno prilagode toj temperaturi i preduzmu odgovarajuće mere zaštite kako bi se osiguralo da krave mogu održavati temperaturu i težinu tela. Sposobnost životinja je da se blagovremeno aklimatizuju spoljašnjim uticajima. Goveda prilagode rast dlake duži, deblji sloj. 

Ovo obezbeđuje dodatnu izolaciju od hladnoće. Dlaka mora biti čista i suva da pruži maksimalnu zaštitu krava. Prljavština i vlaga na telu životinje smanjuje sposobnost termo izolacije, goveda su u stanju da izdrže hladnoću dodatni sloj masti deluje kao još jedan izolacioni sloj između jezgra životinje i životne sredine. Krave će takođe povećati svoj metabolizam kroz proizvodnju toplote i održanju telesne temperature. Ovo povećava potrebu za energetskom ishranom, pa se apetit  povećava i krave jedu više. Efekti teških hladnoće na goveda (Hipothermia) nastaje kada temperatura tela padne i ispod normale. Kada hipotermija napreduje, metabolički i fiziološki procesi se usporavaju, a krv se preusmerava iz ekstremiteta za zaštitu vitalnih organa. Sise, uši i testisi su skloni smrzavanju. U ekstremnim slučajevima, prestanak disanja i rada srca, životinja gubi svest i umre. To povećava troškove hrane, povećanja troškova čuvanja krave, međutim, očekuje se da će krave održati svoju telesnu težinu. 

Opšte je prihvaćeno da za svaki 1 ° C ispod donje kritične temperature, dođe do povećanja približno 2% potreba za energijom.  Za posledicu krave, a posebno junice kada izgube težinu, grlo je u lošem stanju. Posledice su poteškoće prilikom teljenja, povećanje broja lakših, slabih teladi i veće teleće smrtnosti. Ove životinje proizvode smanjenu količinu kolostruma (slabog kvaliteta) i imaju manju proizvodnju mleka, povećanu neonatalni mortalitet i smanjena stopa rasta preživelih teladi. Ove krave obično imaju neredovan estrus, i lošiji reproduktivni uspeh. Kravama u poslednjem trimestru potrebna dodatna ishrana energetskim hranivima posebno tokom perioda kada temperatura padne ispod donjeg kritičnog nivoa. Treba zaštititi životinje od vetra. Vetar značajno smanjuje telesnu temperaturu, povećava hladnoću životinje. Obezbeđivanje adekvatne suve prosrirke čini značajnu razliku u sposobnosti goveda da izdrže hladnoće. Držati krave čiste i suve, obezbediti dodatnu hranu više sena i žitarica. Ako se hrane vlažnom hranom, uverite se da nije zamrznuta. 

Veoma je bitna dostupnost dovoljne količine  vodu. Uverite se da krave imaju dovoljno vode na raspolaganju u svakom trenutku. Nedostatak  vode će ograničiti unos hrane i otežati kravama da zadovolje svoje energetske potrebe. Zamrznuta korita i preterano hladna voda će ozbiljno ograničiti unos vode. Mi ne može da kontrolišemo vreme, ali možemo učiniti sve što je moguće da smanjimo efekte hladnoće. To će smanjiti troškove i poboljšati efikasnost proizvodnje. 

                                                                                mr. Dejan Ranđelović

Additional information