Preventivno sprečavanje bolesti kod živine

Pilići, odnosno, u kasnijem periodu kokoške mogu ostvariti i pokazati genetski potencijal u proizvodnji jaja ukoliko ne budu sprečene nekim neželjenim efektima ili delovanjem bolesti. Delovanje i uticaj bolesti kreće se u jednoj širokoj lepezi počev od infekcija bez vidiljivih simptoma pa sve do pojave uginuća.

 

Biološka sigurnost i zaštita sprečavanjem. Očigledno je da je najbolji lek protiv bolesti držanje živine dalje od bolesti. Treba posvetiti veliku pažnju  tome da se spreči ulazak nove bolesti na farmi. Najčešći prenosioci bolesti su: čovek, vozila, sredstva, divlje ptice, druge životinje i samo jato živine. Pre ulaska i prihvatanja novog jata treba se što više informisati o jatu i o njihovom zdravstvenom stanju, isto kao i programu vakcinacije. Vrlo je važno učiniti sve da se ba efikasan način spreči bolest ili pojava bolesti na farmi. U vo grupu spadaju: tifus živine, kolera živine i mykoplasma gallisepticum. Zaštita od ovih bolesti moguća je samo korišćenjem i upotrebom velikih količina lekova, stalnu vakcinaciju uz mnogoo truda i troškova. Nasuprot ovom metodu kontrole bolesti, naj efikasniji metod kontrole jeste sprečavanje i isključivanje. U slučaju virusnih oboljenja isključivanje je manje primenjivano.

Savetodavac za stočarstvo

Dipl. ing. Slavko Mladenović

Additional information