Uloga kalcijuma u ishrani svinja

Kalcijum spada u grupu makroelemenata mineralnih materija. Ima vrlo važnu funkciju, pre svega u procesima zgrušavanja krvi, normalno funkcionisanje mišića i nervnog sistema, regulisanja acidobaznog statusa krvi, deobe ćelija i sekrecije hormona. Ali svaki disbalans u organizmu može dovesti do niza nedostataka. Nedostatak dovodi do slabljenja nogu, šepavosti i čak i lomova ekstremiteta. Pored ovoga nedostatak kalcijuma može dovesti i do izazivanja grčeva, pa i tetanije. Prevelika doza kalcijuma u hrani dovodi do smanjene konzumacije hrane, što se odražava na količinu izlučenog mleka za vreme laktacije kod svinja. Zato je važno pravilno izabrati hraniva za pripremanje obroka.

   

Mesno brašno je odličan izvor i kalcijuma i fosfora, dok se biološka raspoloživost kalcijuma iz biljnih hraniva kreće od 10-55%. Zato se koriste dodaci kao što su stočna kreda (38%), kao i dikalcijum i monokalcijum fosfat. Limiti za dodavanje kalcijuma nisu definisani, ali nivo iznad 1,25% bi trebalo izbegavati, jer praktično niti jedan obrok ne treba da sadrži više od 1,20%, odnosno u najvećem broju slučajeva dovoljno je 0,90%.

Direktor PSSS Leskovac

Mast. inž. Bratislav Pešić sci.

Additional information