Ishrana svinja u laktaciji

Laktacija je naročito važna faza reproduktivnog ciklusa svinje. Glavna svrha jeste uspešno odgajivanje većeg broja prasadi, zdravih i teških. Potrebe krmače u toku laktacije mogu biti veće te kao rezultat toga može da doše do gubitka telesne mase  što kasnije rezultuje produženjem intervala od zalučenja (odbijanja) prasadi, do naredne oplodnje, slabiji procenat oplodnje i prerano isključivanje iz priploda. 

Zato je vrlo važno obezbediti krmačama visoku konzumaciju hrane. Pravilno je da se krmači svakodnevno stavi na raspolaganju 2 kg hrane i 0,5 kg po svakom prasetu. To bi značilo da krmači sa leglom od 10 prasadi treba obezbediti najmanje 7 kg hrane dnevno. Ono što je takođe važno jeste da  nivo protein u hrani mora biti 14-16% sa 0,7% lizina i nivo svarljive energije od najmanje 3250 Kcal/kg. 

Još jedan vrlo važan faktor u ishrani svinja u laktaciji jeste dovoljna količina vode za piće sa odgovarajućim brojem pojilica i protokom vode.

Savetodavac za stočarstvo

Dipl. ing. Slavko Mladenović

Additional information