Vesti

Apel za zaštitu pčela

Višestruke koristi pčela u poljoprivredi svake godine ugrožavaju nesavesni korisnici sredstava za zaštitu bilja koji, bez obzira na zakonske odredbe i visoke kazne, ne sprovode mere zaštite bilja i tako ugrožavaju pčele i pčelarstvo. Apelujemo na sve korisnike da, u vreme cvetanja voća kada su pčele najaktivnije, preduzmu sve mere kako bi se zaštitili ovi insekti i podsećamo da se najstrožije zabranjuje tretiranje voćnjaka u punom cvatu, uljane repice i suncokreta, a ugroženim se smatraju i svi pčelinjaci na udaljenosti od 5 kilometara od tretirane površine. Ukoliko dođe do kršenja odredbi Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, protiv nesavesnih korisnika biće preudzete adekvatne zakonske mere. Članom 45. stav 1. tačka 6) Zakona o sredstvima za zaštitu bilja, kazne su previđene ukoliko se primenjuju sredstva za zaštitu bilja koja su otrovna za pčele u vreme cvetanja bilja.

Za nepoštovanje odredbi ovog člana, za pravna lica previđene su kazne od 700.000,000 do 3.000.000,00 dinara, za preduzetnike od 300.000,00 do 500.000,00 dok su za fizička lica od 35.000,00 do 50.000,00 dinara. Sredstva za zaštitu bilja koja su otrovna za pčele mogu se primeniti samo u slučaju suzbijanja karantinski štetnih organizama i to samo nakon pisanog odobrenja ministra poljoprivrede (član 45. stav 4. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja) ako su 48 sati pre primene odgajivači pčela obavešteni o primeni i ako se pčelinja društva nalaze na rastojanju od najmanje pet kilometara od mesta tretiranja (član 49. stav 1. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja). Korisnici sredstava za zaštitu bilja su dužni da vode evidenciju o svakom tretiranju bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata (član 64. stav 4. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja). Za nepoštovanje odredbi ovog člana, propisane su kazne u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 dinara za pravno lice, 100.000,00 do 400.000,00 dinara za preduzetnika, 5.000,00 do 30.000,00 za fizičko lice. Član 44. stav 1. tačka 5) Zakona o sredstvima za zaštitu bilja propisuje da sva sredstva za zaštitu bilja moraju da se primenjuju na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja i nepotrebno povećava njihovo izlaganje sredstvima za zaštitu bilja. Za nepoštovanje odredbi ovog člana propisane su kazne u iznosu od 700.000,000 do 3.000.000,00 DINARA za pravno lice, 300.000,00 do 500.000,00 DINARA za preduzetnika, 35.000,00 do 50.000,00 dinara za fizičko lice.

Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo

Dipl. ing. Nenad Stefanović

 

 

Additional information