Vesti

Stanje useva paprike na području Jablaničkog okruga

Paprika je kultura koja je strateški vrlo znčajna za područje delovanja PSSS Leskovac. U strukturi setve za 2014. godinu pod paprikom je zasađeno oko 2100 ha. Paprika pripada grupi povrća koji za svoj uspešan rast i razvoj imaju izrazite zahteve za toplotom, visokim intenzittom svetlosti i vodom. 

Ove proizvodne godine vegetacijski usloi nisu zadovoljavajući za razvoju paprike. Najpre, meteorološki uslovi su odložili sadnju paprike za 10-ak dana, zatim nestabilno vreme sa padavinama, vrlo često pljuskovitog karaktera su uslovi koji ne pogoduju ovoj kulturi. Ove godine će berba paprike na otvorenom kasniti i neće početi pre 20. avgusta. 

Intenzivna proizvodnja paprike zahteva kompletno snabdevanje makro i mikroelementima u svim fazama razvoja. U intenzivnom uzgoju paprike odlučujući uticaj na prinos i kvalitet paprike ima ishrana biljaka koja prati razvojne faze i promene spoljne sredine. Snabdevanje i kontrolu možemo vršiti primenom različitih količina đubriva različitog sastava, zavisno od snabdevenosti zemljišta hranljivim elementima. Preporuka savetodavac PSSS Leskovac je da đubrenje treba obavljati na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta. Tokom vegetacije kod paprike poželjno je obaviti folijarno prihranjivanje. Za ovaj vid prihrane mogu se koristiti tečna đubriva, u želji da se obezbedi dobar porast biljaka, bolja kondicija i zdravstveno stanje biljaka, dodavanjem makro i mikroelemenata preko lista: N, P, K, Ca, Mg, Fe, Bo, Mn, Cu, Mo i Zn. 

Nepovoljne vremenske prilike, gajenje paprike u monokulturi, izostanak pojedinih agrotehničkih mera, proizodnja rasada iz nedeklarisanog semena su uslovi koji pogoduju razvoju bolesti i štetočina na paprici, pa je neophodno vršiti kontrolu useva i redovnu zaštitu kako bi se obezbedio dobar prinos i kvalitet paprike. 

Savetodavac za ratarstvo i povrtarstvo

Jelena Stojiljković, mast. ing. polj.

 

Additional information