Vesti

Rekultivacija zemljišta u Donjem Krajincu

Dana 12.11.2014. godine izvršena rekultacija na parceli u državnoj svojini koja je bila prepuna otpada od hemijskih materijala koji se koriste za plasteničku proizvodnju (najlon, rafija i plastične trakastia creva za navodnjavanje). Nakon fizičkog uklanjanja materijala koji su bili na parceli, pristupilo se i hemijskoj dezinfekciji parcele. Nakon toga je urađena agrohemijska analiza zemljišta i pristupilo se setvi (tritikale).

Parcela je površine 0,20 ha i pratiće se parametri koji su bitni za ispavnost proizvoda u ovom slučaju tritikala. Direktor PSSS Leskovac Bratislav Pešić je obišao rekultivisanu parcelu sa elektronskim medijima i upoznao ih sa aktivnostima službe.

Additional information