Vesti

Potpisan memorandum o poslovno tehničkoj saradnji

Dana 12.11. 2014. godine, potpisan je memorandum o poslovno tehničkoj saradnji između grada Leskovca i Više poslovne škole iz Leskovca.

Cilj potpisivanja ovog dokumenta je unapređenje saradnje lokalne samouprave i njenih institucija sa institucijama obrazovanja , kao i zajednička saradnja potpisnica sa kompanijama iz privrede i profesionalnim organizacijama , udruženjima i asocijacijama , regionalnim i lokalnim telima , uključujući razmenu informacija od obostranog interesa .

 "Saradnja će se zasnivati na principima partnerstva , transparentnosti , odgovornosti , zajedničkog planiranja i usklađivanja aktivnosti" - naglasio je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović . Memorandum je za PSSS Leskovac potpisao direktor, Msc. Bratislav Pešić.

Additional information