Vesti

Održan okrugli sto sa temom: Mogućnost poboljšanja rada stručnih službi u Srbiji

Dana 14.11.2014. godine u Nišu održan je  Okrugli sto sa temom: Mogućnost poboljšanja rada stručnih službi u Srbiji. Ovom okruglom stolu prisustvovale su sve regionalne savetodavne i stručne službe. PSSS Leskovac je predstavljao direktor, Msc. Bratislav Pešić, a za zastupnika je izabran poljoprivredni proizvođača iz Leskovca Dalibor Cvetanović.

Neke od tema su:

1. Koji vidovi pomoci su potrebni poljoprivrednicima u oblasti savetodavstva?

2. Koliko su u vasem regionu poljoprivrednici upoznati sa radom lokalnih, poljoprivrednih savetodavnih sluzbi (i drzavnih i privatnih savetodavaca).

3. Kakav nacin komunikacije sa poljoprivrednicima je po vama najefikasniji: saopstenja putem radija i TV, stampani bilteni, SMS poruke, direktne posete savetodavca gazdinstvu, ili kombinacije ovih mogucnosti.

4. Kako poljoprivredni donose vazne odluke u gazdinstvu: Sami? Da li se konsultuju sa komsijama? Sa prodavcima semena djubriva i pesticida? Sa savetodavcima? Da li su zadovoljni time?

Additional information