Vesti

IPARD-Šansa za srpskog seljaka

IPARD program je pretpristupni program Europske unije . Sastavni je deo IPA - e ( Instrument pretpristupne pomoći , eng . Instrument za predpristupnu pomoć ) , čiji su osnovni ciljevi pomoć državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatkinjama u njihovom usklađivanju i sprovođenju pravne regulative EU te priprema za korištenje budućih EU fondova .

Evropska unija je od 2007. godine zamenila ranije predpristupne fondove ( PHARE, ISPA i SAPARD ) Instrumentom predpristupne pomoći ( IPA ) . IPA regulativa definiše obim i vrstu pomoći koju će zemlja kandidat dobiti kao i pomoć zemljama potencijalnim kandidatima . Delokrug pomoći za zemlje kandidate uključuje sledeće komponente :

1. Pomoć u tranziciji i jačanju institucija ;

2. Preko granična saradnja ;

3. Regionalni razvoj ;

4. Razvoj ljudskih resursa ;

5. Ruralni razvoj .

Zemlje potencijalni kandidati mogu koristiti prve dve komponente , ali čim dobiju status zemlje kandidata , mogu koristiti svih pet oblasti pomoći .

Vrlo često pitanje koje se sreće u javnosti , a povodom pristupanja EU i korišćenja IPARD programa , je : Šta dobijamo time ?

PRIORITET 1 - Investiranje u poljoprivredna gazdinstva ( sektor kravljeg mlijeka , sektor mesa goveđeg , svinjskog , živinskog , sektor jaja , sektor voća i povrća uključujući stono grožđe , sektor žitarica i uljarica ) KRAJNJI KORISNICI : Poljoprivredna gazdinstva i preduzeća u privatnom vlasništvu ili sa do 25 % državnog vlasništva , obveznici PDV - a , u rangu mikro , malih i srednjih poduzetnika ( zavisno od sektora ) .

PRIORITET 2 - Sprovođenje pilot projekata u oblastima razvoja poljoprivrede i zaštite životne sredine - S ciljem sticanja praktičnog iskustva na administrativnom nivou , kao isticanja iskustva korisnika . KRAJNJI KORISNICI , na dobrovoljnoj osnovi : poljoprivrednici , zadruge , firme , NVO i javne institucije koje poseduju i / ili iznajmljuju zemljište u području projekta .

PRIORITET 3 - Razvoj ruralne ekonomije

1. Ulaganja u razvoj seoskog turizma ,

2. Ulaganja u tradicionalne proizvodnje u seoskim područjima ,

3. Ulaganja u direktnu prodaju na poljoprivrednim gazdinstvima , za pojedinačni ili

    zajednički interes ( grupe proizvođača ) ,

4. Ulaganja u izgradnju i / ili adaptaciju i / ili opremanje pogona ( mikro proizvodnih

    pogona ) za mleko , meso , voće i povrće uključujući opremu za pakovanje i marketing

    poljoprivrednih proizvoda ,

5. Ulaganje u izgradnju i / ili adaptaciju i / ili opremanje uslužnih delatnosti u seoskim

    područjima poput IT centara i mehaničarskih radionica ,

6. Ulaganje u izgradnju i / ili adaptaciju i / ili opremanje pogona za proizvodnju

    slatkovodne ribe ,

7. Ulaganje u izgradnju i / ili adaptaciju i / ili opremanje pogona za proizvodnju pečuraka ,

8. Ulaganje u obnovljive izvore energija .

 

Mr Dejan Ranđelović

 

Additional information