Vesti

Instalirane meteorološke stanice u Navalinu

U 2014. godini PSSS Leskovac koji obavlja prognozno-izveštajne poslove na području Jablaničkog okruga u okviru PIS Srbija dobio je meteorološku stanicu  od strane Glavnog koordinacionog centra  PIS (dr Dragice Janković)  u cilju praćenja štetnih organizama, utvrdjivanja biološkog dogadjaja a sve u  cilju odredjivanja rokova za  blagovremenu  primenu pesticida  na gajenim kulturama.

Imajući u vidu značaj ovakovog vida praćenja prisustva štetnih organizama i zdravstvenog stanja  gajenih kultura na terenu čiji su efekti u vidu smanjenja primene hemijskih sredstava,  kao i smanjenja zagadjivača u životnoj sredini (ambalažni otpad od  pesticida), PSSS Leskovac je krajem 2014. godine ušla  u novu investiciju i nabavila još jednu meteorološku stanicu koja jei instalirana  na lokalitetu Navalin,  gde postoji  intenzivna  biljna proizvodnja, kao  i prisustvo  karantinskih štetnih organizama u većem intenzitetu.

 

Značaj meteoroloških stanica ogleda se u  praćenju prisustva štetnih organizama i zdravstvenog stanja  gajenih kultura na terenu čiji su efekti u vidu smanjenja primene hemijskih sredstava i proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane.

 

Additional information