Vesti

Preporuke savetodavaca za hemijsko tretiranje voćnih vrsta

Na teritoriji Jablanickog okruga koju pokriva PSSS Leskovac voćnjaci se nalaze u fazi početka cvetanja i punog cveta, u zavisnosti od voćne vrste. Preporuka savetodavaca ove sluzbe je da se treba izvršiti tretiranje nekim od fungicida, bez upotrebe insekticida. Na voćnim vrstama gde je došlo do napada stetnih insekata neophodna je upotreba insekticida. Pre samog ovog tretiranja voćari su dužni da obaveste pčelarska udruženja i pčelare i tretiranje treba sprovesti u kasnim večernjim časovima rekao je dipl. ing. Dalibor Cvetanović za RTL.

 

Voćne vrste se nalaze u vrlo osetljivoj fazi svoga razvića - fazi cvetanja kada bi trebalo obratiti pažnju na suzbijanj voćnih bolesti - monilioza na koštičavom voću, čađave krastavosti kod  jabuke. Tokom cvetanja mogu se primenjivati fungicidi bez upotrebe insekticida kako ne bi došlo do trovanja insekata-pčela rekla je za RTL kordinator za centralnu Srbiju u Prognozno izveštajnoj službi mr Gordana Jovanović.

 

Additional information