Vesti

Zakon o poljoprivrednom zemljištu i zakon o zadrugama

Zakon o poljoprivrednom zemljištu možete preuzeti sa http://goo.gl/H3lQGp

Zakon o zadrugama možete preuzeti sa http://goo.gl/leXYQq

Additional information