Vesti

Konkurs – investicije u primarnoj proizvodnji za podizanje proizvodnih zasada voća u 2014. godini

Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticaja kroz investicije u primarnoj proizvodnji za podizanje proizvodnih zasada višnje, šljive, trešnje, jagode, maline, kupine i borovnice u 2013/2014. godini, na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

Podsticaji se koriste za sledeće investicije: 1) naknadu troškova kupovine sadnica voćaka 2) naknadu troškova vezanih za specifičnost uslova u kojima se zasniva proizvodni zasad.

Pravo učešća na Konkursu imaju: 1) fizička lica – nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava; 2) preduzetnici; 3) privredna društva i 4) poljoprivredna odnosno zemljoradnička zadruga sa najmanje deset članova zadruge koji su u Registru poljoprivrednih gazdinstava upisani u statusu fizičkog lica – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Prijava za podsticaje u skladu sa ovim Konkursom podnosi se na Obrascu 1 –Prijava na Konkurs - odobravanje investicija za 2013/2014. godinu, koji je odštampan uz ovaj Konkurs i čini njegov sastavni deo, zajedno sa neophodnom dokumentacijom u zatvorenim kovertama sa naznakom pošiljaoca – podnosioca prijave (ime, prezime, adresa) i naznakom: „Ne otvarati –Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstavaza ruralni razvoj kroz investicije u primarnoj proizvodnji za podizanje proizvodnih zasada voća, i to: višnje, šljive, trešnje, jagode, maline, kupine i borovnice u 2013/2014. godini na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji -Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski (za zajednički projekat Republike Srbije i Danskog programa za razvoj voćarstva u južnoj Srbiji FRUITS&BERRIES ), lično ili preporučenom poštom, na adresu: Uprava za agrarna plaćanja, Ul . Hajduk Veljkova 4 - 6, 15000 Šabac.


Rok za podnošenje prijave po ovom konkursu je 09. maj 2014. godine.

Ovde možete preuzeti KONKURS

Additional information