Vesti

Konkurs – investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete u vezi zasada voća u 2014. godini

Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticaja merama ruralnog razvoja kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete u vezi zasada višnje, trešnje, šljive, jagode, maline, kupine i borovnicu u 2014. godini, na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

Pravo učešća na Konkursu ima: 1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, 2) preduzetnik, 3) privredno društvo koje je razvrstano kao mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, 4) poljoprivredna odnosno zemljoradnička zadruga sa najmanje deset članova zadruge koji su u Registru poljoprivrednih gazdinstava upisani u statusu fizičkog lica – nosioca aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

Prijava za podsticaje u skladu sa ovim Konkursom podnosi se na Obrascu 1 - Prijava na Konkurs - odobravanje investicija za 2014. godinu, zajedno sa neophodnom dokumentacijom, najkasnije do 9. maja 2014. godine, u zatvorenim kovertama sa oznakom pošiljaoca – podnosioca prijave (ime, prezime, adresa) i naznakom: „Ne otvarati – Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete za preradu voća u 2014. godini na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji - Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski (za zajednički projekat Republike Srbije i Danskog programa za razvoj voćarstva u južnoj Srbiji FRUITS&BERRIES ), lično ili preporučenom poštom, na adresu: Uprava za agrarna plaćanja, Ul . Hajduk Veljkova 4 - 6, 15000 Šabac.

Konkurs možete preuzeti OVDE

Additional information