Vesti

Radionica ruralni turizam-šansa koju ne treba propustiti

Dana 19.05.2016. godine održana je Radionica u Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija Leskovac. Ruralno područje naše zemlje karakteriše prirodna i društvena raznovrsnost. Na ovom podučju živi preko 55% stanovništva, koji učestvuju u stvaranju DBP sa 41%. To ukazuje na značajne potencijale rurulanog područja, kada je u pitanju društveno-ekonomski razvoj Srbije. Turizam predstavlja jednu od najznačajnijih industrija u svetu, sa konstatno pozitivnom stopom rasta, koja angažuje veliki broj komplementarnih delatnosti. Uzevši u obzir prirodno bogatstvo, kultruno nasleđe i tradicionalnu gastrnomsku ponudu juga Srbije, može se zaključiti da razvoj ruralnog turizma pruža značajne mogućnosti u pogledu podsticanja preduzetničke inicijative i razvoja porodičnog biznisa seoskih domaćinstva.

U okviru radionice, predavači su ukazali na razvojne potencijale turističke privrede u seoskom okruženju, koje poseduje određene osobenosti od opredeljujućeg značaja za kreiranje kvalitetnog turističkog proizvoda.

Ove osobenosti ogledaju se u kvalitetnoj hrani, prirodnom ambijentu i specifičnim aktivnostima, što može pozitivno uticati na stvaranje atraktivnog ambijenta za privlačenje većeg broja domaćih i stranih turista. Takođe, je ukazano na izvesna ograničenja u ovoj oblasti poslovanja, ali i potrebu za većim angažovanjem seoskog stanovništva u pogledu prevazilaženja istih.

Additional information