Vesti

Pozivnica za Dan polja ozimih strnih žita 2016

Dana 08.06.2016. godine, Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Leskovac organizuje Dan polja strnih žita u Pečenjevcu sa početkom u 10.00 časova. U ogledu je zasejana 21 sorta strnih žita od 5 semenskih kuća.

Ogled ozimih strnih žita zasejan je 06.11.2015. godine na oglednoj parceli u Pečenjevcu. Broj parcele je 2651/1. Zemljište tipa aluvijum, predusev kukuruz. Po završenoj berbi kukuruza obavljena je osnovna obrada. Đubrenje sa 250 kg NPK 16:16:16. Predsetvena priprema tanjiračom i setvospremačem. Setva ogleda je obavljena u kvalitetno pripremljen zemljišni sloj. Prihrana je obavljena 07.03.2016. sa 250 kg/ha KAN-ovim đubrivom. Tretiranje protiv korova, bolesti i štetočina. Zaštita protiv korova obavljena je preparatima Bonaca (0.4 l/ha+Tezis 10 gr/ha), žitne pijavice Fobosom i (0,1 l/ha) + zaštita od bolesti lista i stabla Akord (1,5 l/ha) prihrana - Foligal 3 l/ha. Prihrana 01.05.2016. 1 liatr/ha EkoBooster2.

Cilj postavljanja ogleda je da se u severnom delu delovanja PSSS Leskovac u istim agrometeorološkim uslovima i istom primenjenom agrotehnikom utvrde prinosi različitih sorti ozimih strnina.

Pozivnicu, agendu i raspored sorata možete preuzeti na Dan polja strnih žita 2016 PSSS Leskovac.

Additional information